در حال نمایش 5 نتیجه

پمپ جتی اسکواردی پروانه استیل

ریال ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
این نوع از پمپ ها در افزایش فشار آبرسانی مسکونی و آپارتمانی، صنعتی و کشاورزی مناسب می باشد.

پمپ جتی ایدرو پروانه استیل

ریال ۲۹,۵۰۰,۰۰۰

این نوع از پمپ ها به دلیل نوع ساختار پمپ به پمپ جتی یا موشکی معروف هستند و همین نوع کلگی پمپ باعث چرخش و رانش آب به ارتفاع بالاتر می گردد که یکی از محبوبترین پمپ های خانگی و آبرسانی به حساب می آید.

پمپ جتی ایکار – پروانه باکالیت

ریال ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
این نوع از پمپ ها به دلیل نوع ساختار پمپ به پمپ جتی یا موشکی معروف هستند و همین نوع کلگی پمپ باعث چرخش و رانش آب به ارتفاع بالاتر می گردد که یکی از محبوبترین پمپ های خانگی و آبرسانی به حساب می آید.

پمپ جتی سهند تبریز – پروانه استیل

ریال ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
این نوع از پمپ ها به دلیل نوع ساختار پمپ به پمپ جتی یا موشکی معروف هستند و همین نوع کلگی پمپ باعث چرخش و رانش آب به ارتفاع بالاتر می گردد که یکی از محبوبترین پمپ های خانگی و آبرسانی به حساب می آید.

پمپ جتی سهند تبریز – پروانه باکالیت

تماس بگیرید
این نوع از پمپ ها به دلیل نوع ساختار پمپ به پمپ جتی یا موشکی معروف هستند و همین نوع کلگی پمپ باعث چرخش و رانش آب به ارتفاع بالاتر می گردد که یکی از محبوبترین پمپ های خانگی و آبرسانی به حساب می آید.