در حال نمایش یک نتیجه

پمپ جتی اسکواردی پروانه استیل

ریال ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
این نوع از پمپ ها در افزایش فشار آبرسانی مسکونی و آپارتمانی، صنعتی و کشاورزی مناسب می باشد.