در حال نمایش 8 نتیجه

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 1000-500

ریال ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 500 به 1000 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 1200-600

ریال ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 600 به 1200 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 250-125

ریال ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 125 به 250 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 300-150

ریال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 150 به 300 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 400-200

ریال ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 200 به 400 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 500-250

ریال ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 250 به 500 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 600-300

ریال ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 300 به 600 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 800-400

ریال ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 400 به 800 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا