در حال نمایش 7 نتیجه

گیربکس کتابی (حلزونی) تیپ 110

ریال ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
گیربکس های کتابی یکی از کاربردی ترین نوع های گیربکس صنعتی بشمار می آیند و به گیربکس های 90 درجه نیز شناخته می شوند. گیربکس کتابی: تیپ 110 نسبت خروجی: 7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-80-100 فلنج ورودی: B5-B14

گیربکس کتابی (حلزونی) تیپ 30

ریال ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
گیربکس های کتابی یکی از کاربردی ترین نوع های گیربکس صنعتی بشمار می آیند و به گیربکس های 90 درجه نیز شناخته می شوند. گیربکس کتابی: تیپ 30 نسبت خروجی: 7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-80 فلنج ورودی: B5-B14

گیربکس کتابی (حلزونی) تیپ 40

ریال ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
گیربکس های کتابی یکی از کاربردی ترین نوع های گیربکس صنعتی بشمار می آیند و به گیربکس های 90 درجه نیز شناخته می شوند. گیربکس کتابی: تیپ 40 نسبت خروجی: 7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-80-100 فلنج ورودی: B5-B14

گیربکس کتابی (حلزونی) تیپ 50

ریال ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
گیربکس های کتابی یکی از کاربردی ترین نوع های گیربکس صنعتی بشمار می آیند و به گیربکس های 90 درجه نیز شناخته می شوند. گیربکس کتابی: تیپ 50 نسبت خروجی: 7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-80-100 فلنج ورودی: B5-B14

گیربکس کتابی (حلزونی) تیپ 63

ریال ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
گیربکس های کتابی یکی از کاربردی ترین نوع های گیربکس صنعتی بشمار می آیند و به گیربکس های 90 درجه نیز شناخته می شوند. گیربکس کتابی: تیپ 63 نسبت خروجی: 7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-80-100 فلنج ورودی: B5-B14

گیربکس کتابی (حلزونی) تیپ 75

ریال ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
گیربکس های کتابی یکی از کاربردی ترین نوع های گیربکس صنعتی بشمار می آیند و به گیربکس های 90 درجه نیز شناخته می شوند. گیربکس کتابی: تیپ 75 نسبت خروجی: 7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-80-100 فلنج ورودی: B5-B14

گیربکس کتابی (حلزونی) تیپ 90

ریال ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گیربکس های کتابی یکی از کاربردی ترین نوع های گیربکس صنعتی بشمار می آیند و به گیربکس های 90 درجه نیز شناخته می شوند. گیربکس کتابی: تیپ 90 نسبت خروجی: 7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-80-100 فلنج ورودی: B5-B14