در حال نمایش 5 نتیجه

جوش ترانسی ۲۰۰ آمپر مدل سلکتوری

ریال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 • دارای فن خنک کننده
 • قابلیت ذوب الکترود (۲/۵تا۳/۲)
 • طراحی شده برای کارهای سبک صنعتی و خانگی(نصب قطعات)
 • پریز برق تک فاز جهت کارهای سبک و کوتاه مدت

دستگاه جوش ترانسی ۲۲۵ آمپر مدل فلکه ای

تماس بگیرید
 • دارای فن خنک کننده
 • قابلیت ذوب الکترود (۲/۵تا۳/۲)
 • طراحی شده برای کارهای سبک صنعتی و خانگی(نصب قطعات)
 • پریز برق تک فاز جهت کارهای سبک و کوتاه مدت

دستگاه جوش ترانسی ۲۵۰ آمپر مدل سلکتوری

تماس بگیرید
 • دارای فن خنک کننده
 • قابلیت ذوب الکترود (۲/۵تا۳/۲)
 • طراحی شده برای کارهای سبک صنعتی و خانگی(نصب قطعات)
 • پریز برق تک فاز جهت کارهای سبک و کوتاه مدت

دستگاه جوش ترانسی ۲۷۵ آمپر مدل فلکه ای

تماس بگیرید
 • دارای فن خنک کننده
 • قابلیت ذوب الکترود (۲/۵تا۳/۲)
 • طراحی شده برای کارهای سبک صنعتی و خانگی(نصب قطعات)
 • پریز برق تک فاز جهت کارهای سبک و کوتاه مدت

دستگاه جوش ترانسی ۵۵۰ آمپر مدل فلکه ای چرخ دار

تماس بگیرید
 • دارای فن خنک کننده
 • قابلیت ذوب الکترود (۲/۵تا۴)
 • طراحی شده برای کارهای سبک صنعتی و خانگی(نصب قطعات)
 •  پریز برق تک فاز جهت کارهای سبک و کوتاه مدت