در حال نمایش 10 نتیجه

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 300-150

 40,000,000
 • ظرفیت جابجایی 150 به 300 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

ریل برقی (ترولی برقی)

 40,000,000
تطبیق پذیری حرکت آسان در راستای ریل (تیر آهن)

ریل دستی (ترولی دستی)

 19,000,000
تطبیق پذیری حرکت آسان در راستای ریل ( تیر آهن)

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 1200-600

 82,000,000
 • ظرفیت جابجایی 600 به 1200 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 1000-500

 78,000,000
 • ظرفیت جابجایی 500 به 1000 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 800-400

 55,000,000
 • ظرفیت جابجایی 400 به 800 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 600-300

 52,000,000
 • ظرفیت جابجایی 300 به 600 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 500-250

 51,000,000
 • ظرفیت جابجایی 250 به 500 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 400-200

 51,000,000
 • ظرفیت جابجایی 200 به 400 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 250-125

 38,000,000
 • ظرفیت جابجایی 125 به 250 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا