نمایش دادن همه 10 نتیجه

ریل برقی (ترولی برقی)

 48,000,000
تطبیق پذیری حرکت آسان در راستای ریل (تیر آهن)

ریل دستی (ترولی دستی)

 17,000,000
تطبیق پذیری حرکت آسان در راستای ریل ( تیر آهن)

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 1000-500

 61,000,000
 • ظرفیت جابجایی 500 به 1000 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 1200-600

 66,500,000
 • ظرفیت جابجایی 600 به 1200 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 250-125

 32,000,000
 • ظرفیت جابجایی 125 به 250 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 300-150

 34,000,000
 • ظرفیت جابجایی 150 به 300 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 400-200

 42,000,000
 • ظرفیت جابجایی 200 به 400 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 500-250

 • ظرفیت جابجایی 250 به 500 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 600-300

 44,000,000
 • ظرفیت جابجایی 300 به 600 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 800-400

 48,000,000
 • ظرفیت جابجایی 400 به 800 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا