در حال نمایش 10 نتیجه

ریل برقی (ترولی برقی)

ریال ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
تطبیق پذیری حرکت آسان در راستای ریل (تیر آهن)

ریل دستی (ترولی دستی)

ریال ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
تطبیق پذیری حرکت آسان در راستای ریل ( تیر آهن)

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 1000-500

ریال ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 500 به 1000 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 1200-600

ریال ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 600 به 1200 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 250-125

ریال ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 125 به 250 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 300-150

ریال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 150 به 300 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 400-200

ریال ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 200 به 400 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 500-250

ریال ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 250 به 500 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 600-300

ریال ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 300 به 600 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا

وینچ برقی تکفاز الکتریک هویست 800-400

ریال ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
 • ظرفیت جابجایی 400 به 800 کیلوگرم
 • قابلیت جابجایی آسان
 • قابلیت نصب و کاربری افقی و عمودی
 • سیم بکسل 20 متری
 • سرعت جابجایی بالا