تمامی کاربران و یا مراجعه کنندگان به وب سایت فروشگاه اینترنتی بهبود می توانند بدون محدودیت، کالا های خود را بررسی، مقایسه و انتخاب نموده و بعد از اضافه نمودن به سبد خرید، اقدام به تکمیل فرم اطلاعاتی محل دریافت و درگاه پرداختی آنلاین نموده و بعد از پرداخت، سفارش ایشان تکمیل شده و به مرحله پردازش سفارش و ارسال کالا خواهد رفت.